Huset-KBH i København

Åben kort
Lokal tid:
03:03:20
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
13, Rådhusstræde, 1466, København, DK Dania
Kontakter telefon: +45 21 51 21 51
Internet side: www.huset-kbh.dk
Latitude: 55.6763715, Longitude: 12.5747148
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Martin Hansen

  Martin Hansen

  ::

  Skal man se The Room, skal man se den her! Det kan bedst beskrives som en oplevelse, som gør filmen værd at se. 👌🏼

 • Thomas Alfred Georg Lundqvist Bang

  Thomas Alfred Georg Lundqvist Bang

  ::

  Salon K er et rigtigt godt sted til festen. Det er nok ikke det billigste sted, men kvaliteten er høj. Borde, stole, service etc. er der rigeligt af. Men kan være 80 i lokalet, men allerede ved ca. 50 er der fyldt godt op - med de runde borde i hvert fald. Køkken, bar og opvask er også tip top. Bemærk at der ikke er produktionskøkken.

 • Louise Nielsen

  Louise Nielsen

  ::

  Wonderful, colourful spot in downtown Copenhagen. It doesn't matter if you fancy a board game, cheap drinks, cult-movie, sing-a-long nights, jazz, other kinds of music (if such exist), a sustainable eco-friendly-meal, see a play, or hang out with your friends. This is a great spot for all those things. Toilets. Not so great. They should work on those. My favourites: Sing-a-long movies Rocky Horror Picture Show (don't forget the props) The Room (plastic spoons are a must!) The board game café. Enjoy the hygge!

 • Ruben LeeJay

  Ruben LeeJay

  ::

  Edificio destinado a locales alternativos, en pleno centro de la ciudad. Hostelería, ludoteca, terraza, conciertos... Punto de encuentro de la gente joven. Muy buen referente para conocer gente e integrarte. Puedes trabajar de voluntario, lo que te abre muchas puertas allí y conoces gente de todo el mundo.

 • Sebastian Mohr

  Sebastian Mohr

  ::

  Great concept! This is essentially a bar / café in which you can borrow board and card games to play next to your beer or latte. Prices for drinks and snacks are very good and the overall atmosphere is usually great. Only downside is that it gets very crowded at times and you might not find a place to sit.

Nærmeste Biograf:

Grandteatret

Mikkel Bryggers Gade 8, København K
movie_theaterLæs mere

Gloria Biograf

Rådhuspladsen 57, København V
movie_theaterLæs mere

Nordisk Film Biografer Dagmar

Jernbanegade 2, København V
movie_theaterLæs mere

Nordisk Film Biografer Palads

Axeltorv 9, København V
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning