Huset-KBH i København

Lokal tid:
21:47:11
Åben

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Søndag-
13, Rådhusstræde, 1466, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 21 51 21 51
Internet side: www.huset-kbh.dk
Latitude: 55.6763715, Longitude: 12.5747148
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Martin Hansen

  Martin Hansen

  ::

  Skal man se The Room, skal man se den her! Det kan bedst beskrives som en oplevelse, som gør filmen værd at se. 👌🏼

 • Thomas Alfred Georg Lundqvist Bang

  Thomas Alfred Georg Lundqvist Bang

  ::

  Salon K er et rigtigt godt sted til festen. Det er nok ikke det billigste sted, men kvaliteten er høj. Borde, stole, service etc. er der rigeligt af. Men kan være 80 i lokalet, men allerede ved ca. 50 er der fyldt godt op - med de runde borde i hvert fald. Køkken, bar og opvask er også tip top. Bemærk at der ikke er produktionskøkken.

 • cheldal

  cheldal

  ::

  Et af de bedste steder i kbh

 • John østerby

  John østerby

  ::

  Stedet hvor der er livlig aktivitet.

 • Erik Cheng

  Erik Cheng

  ::

  Fedt sted med plads til alle, bredt udvalg af aktiviteter, koncerter, teater, stand-up etc. Billige priser

Nærmeste Biograf:

Posthus Teatret

Posthus Teatret

Rådhusstræde 1, København K
movie_theaterLæs mere
Grandteatret

Grandteatret

Mikkel Bryggers Gade 8, København K
movie_theaterLæs mere
Gloria Biograf

Gloria Biograf

Rådhuspladsen 57, København V
movie_theaterLæs mere
Nordisk Film Biografer Dagmar

Nordisk Film Biografer Dagmar

Jernbanegade 2, København V
movie_theaterLæs mere
Nordisk Film Biografer Palads

Nordisk Film Biografer Palads

Axeltorv 9, København V
movie_theaterLæs mere
Nordisk Film Biografer Palads

Nordisk Film Biografer Palads

Axeltorv 9, København V
movie_theaterLæs mere

Danske Biografer

Vognmagergade 10, København K
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning