Universitet i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:11:17
Gugin
Syddansk Universitet København

Syddansk Universitet København

Studiestræde 6, København K
universityLæs mere
Københavns Universitet

Københavns Universitet

Nørregade 10, København
universityLæs mere

Law/Collegium Juris

Lille Kannikestræde, København
universityLæs mere
Studenterrådet ved Københavns Universitet

Studenterrådet ved Københavns Universitet

Købmagergade 52, København K
universityLæs mere
International Management Education

International Management Education

Fiolstræde 44, København K
universityLæs mere

Danske Universiteter

Fiolstræde 44, København K
universityLæs mere
Henley Business School

Henley Business School

Fiolstræde 44, København K
universityLæs mere
Cphbusiness City

Cphbusiness City

Landemærket 11, København K
universityLæs mere

Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet

Vodroffsvej 9, Frederiksberg C
universityLæs mere

Det Danske Filminstitut

Gothersgade 55, København K
universityLæs mere
Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kunstakademiets Billedkunstskoler

Kongens Nytorv 1, København K
universityLæs mere

Forfatterskolen

Peder Skrams Gade 2 A, København
universityLæs mere

Institut for Psykologi

Øster Farimagsgade 2A, København K
universityLæs mere

Tgm Teknik A/S

Sankt Knuds Vej 37, Frederiksberg C
universityLæs mere
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Rosenørns Alle 22, Frederiksberg
universityLæs mere
Copenhagen School of Global Health

Copenhagen School of Global Health

Øster Farimagsgade 5, Building 9, Copenhagen K
universityLæs mere
Institut for Naturfagenes Didaktik (IND)

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND)

Øster Voldgade 3, København K
universityLæs mere

Chr. Hansen Auditoriet

Bartholinsgade 4A, København K
universityLæs mere

Centre for Online and Blended Learning

Bdg. 24, top floor, Bartholinsgade 6, København K
universityLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning