Museum i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
23:54:16
House of Amber

House of Amber

Vesterbrogade 1A, København V
jewelry_storeLæs mere
H.C. Andersen Eventyrhuset

H.C. Andersen Eventyrhuset

57 Rådhuspladsen, København V
museumLæs mere
Ripley's Believe It or Not! Museum

Ripley's Believe It or Not! Museum

57 Rådhuspladsen, København V
museumLæs mere

Ripley's Museum

Rådhuspladsen 57, København V
museumLæs mere
Historie & Kunst

Historie & Kunst

Stormgade 20, København
museumLæs mere
EW-GHK

EW-GHK

Vester Voldgade 86, København V
museumLæs mere
Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes Plads 7, København
museumLæs mere
Børnenes Museum på Nationalmuseet

Børnenes Museum på Nationalmuseet

Ny Vestergade 10, København K
museumLæs mere
Prinsens Palæ
Nationalmuseet

Nationalmuseet

Prince's Mansion, Ny Vestergade 10, København K
museumLæs mere
Nationalmuseets Klunkehjem

Nationalmuseets Klunkehjem

Frederiksholms Kanal 18, København
museumLæs mere
House of Amber - Nygade

House of Amber - Nygade

Nygade 6, København K
jewelry_storeLæs mere
Tys Hys

Tys Hys

Studiestræde 13, København K
museumLæs mere
Klunkehjemmet

Klunkehjemmet

Frederiksholms Kanal 18, København K
museumLæs mere
Kongelige Stalde og Kareter

Kongelige Stalde og Kareter

Christiansborg Ridebane 12, København K
museumLæs mere

Overhang Building

Frederiksholms Kanal 28E, København K
museumLæs mere

Vester Voldgade Wing

København
museumLæs mere
Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum

Bertel Thorvaldsens Plads 2, København K
museumLæs mere
Bibliotekshave

Bibliotekshave

Tøjhusgade 5, København K
museumLæs mere
متحف الاسطبلات الملكية

متحف الاسطبلات الملكية

Christiansborg Ridebane 18, København K
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning