Ambassade i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:16:05

Den Makedonske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 37, København V
embassyLæs mere

Embassy Of Albania

Frederiksholms Kanal 4, København K
embassyLæs mere

Ambassade i Republikken Albanien

Frederiksholms Kanal 4, København K
embassyLæs mere

Cyperns ambassade

H. C. Andersens Boulevard 38, København V
embassyLæs mere

Den Bosniske Hercegovinske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 48, 2tv, København
embassyLæs mere

Canadiske Ambassade

Kristen Bernikows Gade 1, København K
embassyLæs mere

Consular Section, Embassy of France in Denmark

Ny Østergade 3, København K
embassyLæs mere

Fransk konsulat

Ny Østergade 3, København K
embassyLæs mere

Den Belgiske Ambasade/Awex Handelsafdeling

Gothersgade 103, København K
embassyLæs mere

Embassy of Georgia in Copenhagen

Kalvebod Brygge 45, København
embassyLæs mere

International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly

Denmark, Tordenskjoldsgade 1
embassyLæs mere

Den Kroatiske Ambassade

Søtorvet 5, København K
embassyLæs mere

Ambassade de France à Copenhague

Kongens Nytorv 4, København K
embassyLæs mere

United Arab Emirates Embassy in Copenhagen

Havnegade 39, København K
embassyLæs mere

Embassy of Argentina

Borgergade 16, København K
embassyLæs mere

Costa Rica Generalkonsulat

Dronningens Tværgade 56, København K
embassyLæs mere

Maltas Ambassade i Danmark

Lille Strandstræde 14 B, København K
embassyLæs mere

Embassy of Japan

Havneholmen 25, København V
embassyLæs mere

Consulate of Liberia in Denmark

Bredgade 30, 3., København K
embassyLæs mere

Swedish Embassy

Sankt Annæ Plads 15, København K
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning