Natklub i Danmark

Lokal tid:
08:06:12
Club Mambo

ZIZÈ

Vester Voldgade 83, København V
night_clubLæs mere
Niels Lan Doky International Jazz Collective

Niels Lan Doky International Jazz Collective

Vester Voldgade 89, København V
barLæs mere

The World Smalles Orchestra

Vesterbrogade 1, København V
night_clubLæs mere
Sam's Bar

Sam's Bar

Frederiksberggade 28, København K
barLæs mere
Heidi's Bier Bar - Kbh

Heidi's Bier Bar - Kbh

Vestergade 18A, København K
barLæs mere
Night Fever

Night Fever

Kattesundet 4, København K
night_clubLæs mere
G-A-Y Copenhagen

G-A-Y Copenhagen

v, Vester Voldgade 10, København V
night_clubLæs mere
Wallmans Salonger

Wallmans Salonger

Jernbanegade 8, København V
night_clubLæs mere
Huset-KBH
Miami Café & Bar S.m.b.a

Miami Café & Bar S.m.b.a

Gammeltorv 16, København K
night_clubLæs mere
The Drunken Flamingo

The Drunken Flamingo

Gammeltorv 14, København K
barLæs mere
Panama CPH

Panama CPH

Axeltorv 5, København V
night_clubLæs mere
Penthouse Natklub

Penthouse Natklub

Nørregade 1, København K
night_clubLæs mere
Angels Club

Angels Club

Nørregade 1, København K
night_clubLæs mere
Jailhouse CPH

Jailhouse CPH

Studiestræde 12, København K
barLæs mere

Enzo

Skindergade 45, København K
night_clubLæs mere
Chateau Motel

Chateau Motel

Knabrostræde 3, København K
night_clubLæs mere
Hive

Hive

Skindergade 45, København K
night_clubLæs mere
Mein

Mein

Studiestræde 5, København K
night_clubLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning