Natklub i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:18:54
Club Mambo
Copenhagen Events

Copenhagen Events

83 Vester Voldgade København V
night_clubLæs mere
Niels Lan Doky International Jazz Collective

Niels Lan Doky International Jazz Collective

Vester Voldgade 89, København V
night_clubLæs mere
MU:ZE

MU:ZE

Vesterbrogade 2B, København V
night_clubLæs mere

The World Smalles Orchestra

Vesterbrogade 1, København V
night_clubLæs mere
Sam's Bar
Mega Bar & Asian Kitchen
Heidi's Bier Bar - Kbh

Heidi's Bier Bar - Kbh

Vestergade 18A, København K
barLæs mere

Long John Jazzklub

Kompagnistræde 34, København
night_clubLæs mere
G*A*Y Copenhagen Nightclub

G*A*Y Copenhagen Nightclub

Vester Voldgade 10, København V
barLæs mere
Wallmans Cirkusbygningen

Wallmans Cirkusbygningen

Jernbanegade 8, København V
night_clubLæs mere
Zefside

Zefside

Frederiksholms Kanal 4, København K
night_clubLæs mere
Huset-KBH
Masken Bar

Masken Bar

Studiestræde 33, København
night_clubLæs mere
Miami Café & Bar S.m.b.a

Miami Café & Bar S.m.b.a

Gammeltorv 16, København K
night_clubLæs mere
The Drunken Flamingo

The Drunken Flamingo

Gammeltorv 14, København K
barLæs mere
Panama

Panama

Axeltorv 5, København V
night_clubLæs mere
Medusa Cph

Medusa Cph

Axeltorv 5, København V
night_clubLæs mere
LEVEL Nightclub

LEVEL Nightclub

Nørregade 1, København K
night_clubLæs mere
Angels Club

Angels Club

Nørregade 1, København K
night_clubLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning