Skole i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:01:28

Herlufsholm skole og gods

H. C. Andersens Boulevard 20, København V
schoolLæs mere

Frie Fagskoler

Farvergade 27D, København K
schoolLæs mere

Vartov Børnehave

Farvergade 27 F, København K
schoolLæs mere
Innovationshøjskolen

Innovationshøjskolen

Farvergade 27, Vartov, København
schoolLæs mere

Salsa Cubana - Cph

Vester Voldgade 85, København V
schoolLæs mere

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Farvergade 27F, København K
schoolLæs mere
Den Klassiske Tegneskole

Den Klassiske Tegneskole

Dantes Plads 7, København V
schoolLæs mere
JUC

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, København
schoolLæs mere

Familieværkstedet

Vestergade 4, København K
schoolLæs mere
Højskolebladet/ Foreningen For Folkehøjskolers Forlag

Højskolebladet/ Foreningen For Folkehøjskolers Forlag

Nytorv 7, København K
schoolLæs mere
Den Classenske Legatskole

Den Classenske Legatskole

Vester Voldgade 98, København V
schoolLæs mere

Broderiskolen

Frederiksholms Kanal 26E, København K
schoolLæs mere

Life Lounge v. Sussanne Wexø

Kompagnistræde 14 C, 1208, København
schoolLæs mere

Mackinder

Skoubogade 2, København K
hair_careLæs mere
Cambridge Institute

Cambridge Institute

Nørre Voldgade 2, 1. sal, København K
schoolLæs mere

Johan Borups Højskole

Frederiksholms Kanal 24, København K
schoolLæs mere

IT Uddannelse

Teglgårdstræde 7A-7B, København K
schoolLæs mere

Transcendental Meditation ~ Lubica Maria Vesterdal

Jorcks Passage 1, 2. TV, København K
healthLæs mere
Mindfulness kurser og psykolog i København

Mindfulness kurser og psykolog i København

HC Andersens Boulevard 47, st. tv., København V
healthLæs mere

Skole

Nørre Allé 20, København N
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning