Politi i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:05:17
Københavns Politi. Nærpoliti Hovedbanegården. (Pkr.11.)

Københavns Politi. Nærpoliti Hovedbanegården. (Pkr.11.)

Banegårdspladsen 7, København V
policeLæs mere
Københavns Politi

Københavns Politi

Banegårdspladsen 1, København V
policeLæs mere
Københavns Politi

Københavns Politi

Politigården, København V
policeLæs mere
Politigården

Politigården

Niels Brocks Gade, København
policeLæs mere

Rigspolitiet

Polititorvet 14, København V
policeLæs mere
Københavns Politi - Station City

Københavns Politi - Station City

Halmtorvet 20, København V
policeLæs mere

Udrykningssektionen

Artillerivej 55, København S
policeLæs mere

POLITI Skolen

Artillerivej 55, København S
policeLæs mere

Københavns Politi, Politihundesektionen

Artillerivej 129, København S
policeLæs mere

Københavns Politi Efterforskning

Teglholm Allé 1, København SV
policeLæs mere

Lokalpoliti Frederiksberg & Valby

Peter Bangs Vej 26, Frederiksberg
policeLæs mere

Færdselhuset Kantinen

Gammel Køge Landevej 1, Valby
policeLæs mere

Københavns Politi. Færdselsafd

Gammel Køge Landevej 1, Valby
policeLæs mere

Landpolitiet. Årre. (Pkr. 05)

Arre
policeLæs mere

Landpolitiet, Brædstrup. (Pkr. 04)

Braedstrup
policeLæs mere

Københavns Politi, Station Bellahøj

Borups Allé 266, København NV
policeLæs mere

Lokalpolitiet på Amager

Kamillevej 3, Kastrup
policeLæs mere

Rigspolitiet

Landlystvej 34, Hvidovre
policeLæs mere

Politistation

Politistation, Lufthavnsboulevarden 8, Kastrup
politicalLæs mere

Lokalpolitiet, Rødovre. (Pkr. 10)

Rødovre
policeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning