Kommunen i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:02:25

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1, København
city_hallLæs mere

Københavns Kommune

Rådhuspladsen, København V
city_hallLæs mere

Advokatfirmaet Helle Lokdam

Rådhuspladsen 16, København V
lawyerLæs mere

Fogedretten København

Hestemøllestræde 6, København K
courthouseLæs mere

Magistrenes Pensionskasse Metropol, Kattesundet 3 M.Fl.

Frederiksberggade 16, København K
local_government_officeLæs mere

Parkering

Tietgensgade 33, København V
local_government_officeLæs mere

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22, København K
local_government_officeLæs mere

Advokatfirmaet Jesper Bach ApS

H. C. Andersens Boulevard 11, København V
local_government_officeLæs mere

AKB København

Vester Voldgade 17, København V
local_government_officeLæs mere

justCHANGE – Erhvervspsykolog

Rådhusstræde 3A, København K
local_government_officeLæs mere

Folk og Sikkerhed

Studiestræde 5, st.tv, København
local_government_officeLæs mere

Københavns Kommune

Bernstorffsgade 17, København V
local_government_officeLæs mere

Andelsboligforen Niels Brocksgade 6

Niels Brocks Gade 6, København V
local_government_officeLæs mere

Andelsboligforeningen Birkehave

Frederiksholms Kanal 18, København K
local_government_officeLæs mere

Juel Viborg - Registrerede Revisorer

Skindergade 38, København
local_government_officeLæs mere

Petersen Svend-erik

Skindergade 41, København K
local_government_officeLæs mere

A/B Ndr Fasanvej 143-149

H. C. Andersens Boulevard 42, København V
local_government_officeLæs mere

I/S Af 1/5-2007

H. C. Andersens Boulevard 42, København V
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning