Kommunen i Danmark

Lokal tid:
20:34:35

city hall parkovka

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
city_hallLæs mere
Copenhagen City Hall

Copenhagen City Hall

Rådhuspladsen 1, København
city_hallLæs mere
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Rådhuspladsen, København V
city_hallLæs mere
Advokatfirmaet Helle Lokdam

Advokatfirmaet Helle Lokdam

Rådhuspladsen 16, København V
lawyerLæs mere
Fogedretten København

Fogedretten København

Hestemøllestræde 6, København K
courthouseLæs mere
Københavns Byret

Magistrenes Pensionskasse Metropol, Kattesundet 3 M.Fl.

Frederiksberggade 16, København K
local_government_officeLæs mere

Parkering

Tietgensgade 33, København V
local_government_officeLæs mere
Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand

Gammeltorv 22, København K
local_government_officeLæs mere
KAB

Advokatfirmaet Jesper Bach ApS

H. C. Andersens Boulevard 11, København V
local_government_officeLæs mere
AKB København

AKB København

Vester Voldgade 17, København V
local_government_officeLæs mere
justCHANGE – Erhvervspsykolog

justCHANGE – Erhvervspsykolog

Rådhusstræde 3A, København K
local_government_officeLæs mere

Andelsboligforen Niels Brocksgade 6

Niels Brocks Gade 6, København V
local_government_officeLæs mere

Andelsboligforeningen Birkehave

Frederiksholms Kanal 18, København K
local_government_officeLæs mere
Folk og Sikkerhed

Folk og Sikkerhed

Studiestræde 5, København K
local_government_officeLæs mere

Petersen Svend-erik

Skindergade 41, København K
local_government_officeLæs mere

A/B Ndr Fasanvej 143-149

H. C. Andersens Boulevard 42, København V
local_government_officeLæs mere

I/S Af 1/5-2007

H. C. Andersens Boulevard 42, København V
local_government_officeLæs mere

Hansen Rosemarie

H. C. Andersens Boulevard 47, København V
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning