Logi i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:53:06

P Kælder Industriens Hus

H. C. Andersens Boulevard 18, København V
lodgingLæs mere
Scandic Palace Hotel

Scandic Palace Hotel

Rådhuspladsen 57, København V
barLæs mere
Lurblæserne

Lurblæserne

Rådhuspladsen 57, København V
lodgingLæs mere

Amazing huge 140m2 designer apt in the city center

Vester Voldgade 87, København
lodgingLæs mere

Kvh

Vesterbrogade 1C, København V
lodgingLæs mere
The Rooftop Bar

The Rooftop Bar

Vester Voldgade 89, 7, København V
barLæs mere
Hotel Danmark

Hotel Danmark

Vester Voldgade 89, København V
barLæs mere

Hotel 27

Løngangstræde 27, København K
lodgingLæs mere

Strøget Luxury Apartments

Frederiksberggade 27 1. sal, København K
lodgingLæs mere
First Hotel Twentyseven

First Hotel Twentyseven

Løngangstræde 27, København K
barLæs mere
Bonvie B&B

Bonvie B&B

Frederiksberggade 25, København K
lodgingLæs mere
The Square

The Square

Rådhuspladsen 14, København V
lodgingLæs mere

jernbanegade

Jernbanegade 7, København V
lodgingLæs mere

Amazing Apartments in The Heart Of Copenhagen

10 Kattesundet 3 sal, København
lodgingLæs mere

One-bedroom apartment in Copenhagen - Løngangstræde 21 (ID 8432)

Løngangstræde 21, København
lodgingLæs mere
Nimb

Vestergade 19 Apartments

Vestergade 19, København K
lodgingLæs mere

Rent a place to sleep

Vestergade 17 Baghus, København
lodgingLæs mere

Huge Lux Apt

Frederiksberggade 12a, 3. sal, København
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning