Sted for tilbedelse i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:44:00

Den Makedonske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 37, København V
embassyLæs mere

Rådhuspladsen (H.C. Andersens Boulevard)

Denmark
bus_stationLæs mere

Rasmus Klumps Kaffehus Coffee shop

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
cafeLæs mere

Rasmus Klump Legeplads / Playground

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere

Petzi's World

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere

The Lighthouse

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1, København
city_hallLæs mere

Københavns Stadsarkiv

Rådhuspladsen, København
point_of_interestLæs mere

Hans Christian Andersen Statue

Rådhuspladsen, København V
point_of_interestLæs mere

Coach parking Tivoli Copenhagen

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere

Københavns Stadsarkiv

Københavns Rådhus, København
point_of_interestLæs mere

Københavns Kommune

Rådhuspladsen, København V
city_hallLæs mere

H.C. Andersen Slottet

H. C. Andersens Boulevard 22, København V
point_of_interestLæs mere

Rådhusomvisning

Ved Rådhuspladsen, Københavns Rådhus, Kbh, København
point_of_interestLæs mere

E/F Stockholmsgade 33

H.C. Andersens Boulevard 11 2. tv., C/o c/o advokatfirmaet Schou og Turley, København V
point_of_interestLæs mere

Gårdlavet Heimdalsgaard

H.C. Andersens Boulevard 37 4. th., C/o Advokat Carl H. Petersen, København V
point_of_interestLæs mere

E/F Godtgemt 24-32 M.Fl.

H.C. Andersens Boulevard 11 2. tv., C/o Schou & Turley Advokatfirma Poul Tur, København V
point_of_interestLæs mere

Andelsboligforeningen Bag Volden

H.C. Andersens Boulevard 11 2. tv., C/o Schou & Turley Advokatfirma Poul Tur, København V
point_of_interestLæs mere

E/F Ndr. Frihavnsgade 26

H.C. Andersens Boulevard 37 4., C/o Adv.fa. Carl H. Petersen, København V
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning