Bar i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:48:18

Bar Service og Tjenesteydelser

H. C. Andersens Boulevard 18, København V
barLæs mere
Club Mambo
Oscar Bar & Café

Oscar Bar & Café

Regnbuepladsen 9, København V
cafeLæs mere

CLUB PACIFIC CPH

vester, Vester Voldgade 83, København V
barLæs mere
Visit carlsberg

Visit carlsberg

Rådhuspladsen 3, København V
barLæs mere
Mambo

Mambo

Vester Voldgade 85, København V
barLæs mere
Scandic Palace Hotel

Scandic Palace Hotel

Rådhuspladsen 57, København V
barLæs mere

Sommerhuset

Vesterbrogade 3, København V
barLæs mere
SLM-København

SLM-København

Lavendelstræde 17, København K
barLæs mere
Southern Cross Pub

Southern Cross Pub

Løngangstræde 37, København
barLæs mere

Souther Crosss - Great Quiz

Løngangstræde, København
barLæs mere
Taphouse

Taphouse

Lavendelstræde 15, København K
barLæs mere
The Rooftop Bar

The Rooftop Bar

Vester Voldgade 89, 7, København V
barLæs mere
Niels Lan Doky International Jazz Collective

Niels Lan Doky International Jazz Collective

Vester Voldgade 89, København V
night_clubLæs mere
Hotel Danmark

Hotel Danmark

Vester Voldgade 89, København V
barLæs mere
Honey Ryder Cocktail Lounge

Honey Ryder Cocktail Lounge

Løngangstræde 27, København K
barLæs mere
Rosie McGee's

Rosie McGee's

Vesterbrogade 2A, København V
barLæs mere
The Storm Inn

The Storm Inn

Stormgade 20, København V
barLæs mere
First Hotel Twentyseven

First Hotel Twentyseven

Løngangstræde 27, København K
barLæs mere
Vesterbro Bryghus

Vesterbro Bryghus

Vesterbrogade 2, København V
barLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning