Ejendomsmægler i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:05:26
fsb - lejeboliger i København

fsb - lejeboliger i København

Rådhuspladsen 59, København V
real_estate_agencyLæs mere
Regus

Regus

Rådhuspladsen 16, København V
real_estate_agencyLæs mere
Kontorhotel Brink Serviced Offices

Kontorhotel Brink Serviced Offices

Rådhuspladsen 16, København V
real_estate_agencyLæs mere

LILIENHOFF (tidligere Mühldorff & Partnere Ejendomsmæglerfirmaet A/S)

Rådhuspladsen 16, København V
real_estate_agencyLæs mere

Ejendomsaktieselskabet Paraplyen

Rådhuspladsen 16, København V
real_estate_agencyLæs mere
LILIENHOFF København

LILIENHOFF København

Rådhuspladsen 16, København V
real_estate_agencyLæs mere
Gugin

Aktiv Gruppen Holding A/S

Axeltorv 4, København V
real_estate_agencyLæs mere
Andresen Erhverv: Jeanette Andresen

Andresen Erhverv: Jeanette Andresen

Ny Vestergade 17, København K
real_estate_agencyLæs mere
Boligraadgiver.dk - København

Boligraadgiver.dk - København

Larsbjørnsstræde 3, København K
real_estate_agencyLæs mere

Nem Ejendomsmægler København

Larsbjørnsstræde 3, København K
real_estate_agencyLæs mere
Regus - Copenhagen, City

Regus - Copenhagen, City

Larsbjørnsstræde 3, København K
real_estate_agencyLæs mere

Brumleby

Vester Voldgade 17, København V
real_estate_agencyLæs mere
KAB
ABSALON & CO

Ejd Nyelandsvej 19

Vesterbrogade 6, København V
real_estate_agencyLæs mere
C.W. Obel Ejendomme A/S

C.W. Obel Ejendomme A/S

Vestergade 2 c, København K
real_estate_agencyLæs mere
Notar Ejendomsmægleren

Notar Ejendomsmægleren

Studiestræde 26, København K
real_estate_agencyLæs mere
Notar Ejendomsmægleren

Notar Ejendomsmægleren

Studiestræde 26, København K
real_estate_agencyLæs mere
Ejendomstorvet Foreningen Erhvervsmæglerbasen F.M.B.A

Ejendomstorvet Foreningen Erhvervsmæglerbasen F.M.B.A

Kompagnistræde 20B, 2, 1208
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning