Cafe i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:32:11
Rasmus Klumps Kaffehus Coffee shop

Rasmus Klumps Kaffehus Coffee shop

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
cafeLæs mere
Viften

Viften

H. C. Andersens Boulevard 27, København V
cafeLæs mere
Club Mambo
Oscar Bar & Café

Oscar Bar & Café

Regnbuepladsen 9, København V
cafeLæs mere
Funder

Funder

Vester Voldgade 87, København V
cafeLæs mere
Expresso House

Expresso House

Rådhuspladsen 16, København V
cafeLæs mere
Espresso House

Espresso House

Vesterbrogade 2A, København V
cafeLæs mere
Chaplon Tesalon v/ Jais Bo Westh Lauritsen

Chaplon Tesalon v/ Jais Bo Westh Lauritsen

Vesterbrogade 3, København V
cafeLæs mere
Den Lille Gule Kaffebar

Den Lille Gule Kaffebar

Mikkel Bryggers Gade 7, København K
cafeLæs mere
Starbucks

Starbucks

Rådhuspladsen 45-47, København K
cafeLæs mere
La Grotte

La Grotte

Mikkel Bryggers Gade 5 A, København
cafeLæs mere

China House

Farvergade 17, København K
cafeLæs mere
Lagkagehuset

Lagkagehuset

Frederiksberggade 21, København K
bakeryLæs mere
JOE & THE JUICE

JOE & THE JUICE

Vesterbrogade 2E, København V
cafeLæs mere
Centralhjørnet

Centralhjørnet

Kattesundet 18, København K
barLæs mere
Café Glyptoteket

Café Glyptoteket

Dantes Plads 7, København V
cafeLæs mere
Starbucks

Starbucks

Axeltorv 2, København V
cafeLæs mere
Taste of Taiwan Bubble Tea

Taste of Taiwan Bubble Tea

19-21 Løngangstræde København K, København
cafeLæs mere
RETREAT Tivoli Food Hall

RETREAT Tivoli Food Hall

København
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning