Punkt af interesse i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:55:59

Den Makedonske Ambassade

H. C. Andersens Boulevard 37, København V
embassyLæs mere
Rådhuspladsen (H.C. Andersens Boulevard)

Rådhuspladsen (H.C. Andersens Boulevard)

Denmark
bus_stationLæs mere
Rasmus Klumps Kaffehus Coffee shop

Rasmus Klumps Kaffehus Coffee shop

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
cafeLæs mere
Rasmus Klump Legeplads / Playground

Rasmus Klump Legeplads / Playground

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere

Petzi's World

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere
The Lighthouse

The Lighthouse

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere
Rådhushaven
Københavns Rådhus

Københavns Rådhus

Rådhuspladsen 1, København
city_hallLæs mere
Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Rådhuspladsen, København
point_of_interestLæs mere
Hans Christian Andersen Statue

Hans Christian Andersen Statue

Rådhuspladsen, København V
point_of_interestLæs mere

Coach parking Tivoli Copenhagen

H. C. Andersens Boulevard 26, København V
point_of_interestLæs mere
Københavns Stadsarkiv

Københavns Stadsarkiv

Københavns Rådhus, København
point_of_interestLæs mere
Københavns Kommune

Københavns Kommune

Rådhuspladsen, København V
city_hallLæs mere
H.C. Andersen Slottet

H.C. Andersen Slottet

H. C. Andersens Boulevard 22, København V
point_of_interestLæs mere
Rådhusomvisning

Rådhusomvisning

Ved Rådhuspladsen, Københavns Rådhus, Kbh, København
point_of_interestLæs mere

E/F Ndr. Frihavnsgade 26

H.C. Andersens Boulevard 37 4., C/o Adv.fa. Carl H. Petersen, København V
point_of_interestLæs mere

E/F Matr. Nr. 1288 Valby

H.C. Andersens Boulevard 11 2. tv., C/o c/o Advokatfirmaet Schou og Turley, København V
point_of_interestLæs mere

Andelsboligforeningen Bag Volden

H.C. Andersens Boulevard 11 2. tv., C/o Schou & Turley Advokatfirma Poul Tur, København V
point_of_interestLæs mere

Gårdlavet Heimdalsgaard

H.C. Andersens Boulevard 37 4. th., C/o Advokat Carl H. Petersen, København V
point_of_interestLæs mere

A/B Løgstørgården

H.C. Andersens Boulevard 51 2. th., C/o B & T Administrations a/S, København V
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning