Læge i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
00:18:41
Øjenlægerne på Rådhuspladsen

Øjenlægerne på Rådhuspladsen

Rådhuspladsen 59, København
doctorLæs mere

Bundgaard Kirurgi v/Mads Juul Bundgaard

Farvergade 2, København K
doctorLæs mere

Pia Tønnesen

Vester Voldgade 10, København V
doctorLæs mere

Lægerne På Strøget I/S

Frederiksberggade 1A, København K
doctorLæs mere

Læge Birgitte Bibow Nielsen

Frederiksberggade 1 A, København
doctorLæs mere

Øjenforeningen

Ny Kongensgade 20, København V
doctorLæs mere

Speciallæge Rasmus L. Salomonsen - Øre-Næse-Halsklinikken Banegårdspladsen

Banegårdspladsen 1, København V
doctorLæs mere
Hudkliniken Panoptikon

Hudkliniken Panoptikon

Banegårdspladsen 1, København V
doctorLæs mere
7Star Aroma Beauty & Holistic Clinic

7Star Aroma Beauty & Holistic Clinic

Rådhusstræde 15, København K
doctorLæs mere

Jørgen Henrichsen (speciallæge)

Rådhusstræde 11, København K
doctorLæs mere

Godt Syn

Banegårdspladsen 1, København V
doctorLæs mere

Fodklinikken v/Helle Gritzman

Herluf Trolles Gade 16C, København K
doctorLæs mere

Speciallægeselskabet Tetzschner ApS

Axeltorv 8, København V
doctorLæs mere

Søren Munch Jensen, kirurg

Ny Kongensgade 21, København V
doctorLæs mere

Tines Klinik

Axeltorv 8, København V
doctorLæs mere

Københavns Plastikkirurgi

Vester Voldgade 96, København V
beauty_salonLæs mere

Privatpraktiserende Psykiater Jytte Dahlstrøm

Nygade 6, København K
doctorLæs mere

Haamann Per (Øjenlæge)

Vester Voldgade 9, København V
doctorLæs mere
Peter Toquer Jessen

Peter Toquer Jessen

Nybrogade 20 stuen, KØBENHAVN K
doctorLæs mere

Ortopædkirurgisk Klinik

st. th., Puggaardsgade 7, København V
doctorLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning