Parkering i Danmark

Åben kort
Lokal tid:
19:28:13

Q-Park Industriens Hus

H. C. Andersens Boulevard 18, København K
parkingLæs mere

Jernbanegade 1 Garage

Jernbanegade 1, København V
parkingLæs mere

Onepark A/S

Jernbanegade 1, København
parkingLæs mere

Axeltorv Parkering

Axeltorv 9, København V
parkingLæs mere

H. C. Andersens Blvd. 9 Parking

Studiestræde 48, København V
parkingLæs mere

Knabrostræde 6 Parking

Knabrostræde 6, København
parkingLæs mere

Parkzone Vesterport

Ved Vesterport 3A, København V
parkingLæs mere

Jarmers Pl. 7 Parking

Jarmers Plads 7, København V
parkingLæs mere

Parkeringsplads

Dyrkøb 3, København K
parkingLæs mere

Imperial

Nyropsgade 47, København V
parkingLæs mere

BLOX Parkering

Vester Voldgade 129, København V
parkingLæs mere

Parking Christansborg Ridebane

Christiansborg Ridebane 25, København K
parkingLæs mere

Q-Park Vesterport

Nyropsgade 42, København V
parkingLæs mere

parking

Kalvebod Brygge 4, København V
parkingLæs mere

Nørre Voldgade 32 Parking

Nørre Voldgade 32, København K
parkingLæs mere

EuroPark P-plads

Christians Brygge 24, København K
parkingLæs mere

Mitchellsgade 2

Mitchellsgade 2, København V
parkingLæs mere

ParkZone A/S

København, V, København
parkingLæs mere

Kanal Parkering

Frederiksholms Kanal 29, København K
parkingLæs mere

Nørre Voldgade 34 Parking

Nørre Voldgade 34, København K
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning