Danhostel Køge Vandrehjem i Køge

Åben kort
Lokal tid:
21:21:07
Åben

🕗 åbningstider

MandagÅben 24 timer
TirsdagÅben 24 timer
OnsdagÅben 24 timer
TorsdagÅben 24 timer
FredagÅben 24 timer
LørdagÅben 24 timer
SøndagÅben 24 timer
1, Vamdrupvej, 4600, Køge, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 61 18 12 03
Internet side: www.danhostel-koege.dk
Latitude: 55.4692075, Longitude: 12.1618239
Større kort og retninger

Kommentar 5

 • Tina Tronsmark

  Tina Tronsmark

  ::

  Bryder mig iķke om maden

 • michael hojbo

  michael hojbo

  ::

  Flotte værelser

 • Albert Lauritsen

  Albert Lauritsen

  ::

  Rigtig gode senge og god mad.

 • Søren Larsen

  Søren Larsen

  ::

  Flot og rent, pæne rum, dog ikke store rum. Minus wi fi kunne jeg ikke få til at virke efter anvisningen, eller også virker det ikke.

 • Leif Christiansen

  Leif Christiansen

  ::

  Dejligt sted med en god atmosfære. Fint til lejrskoler. Personligt savnede jeg toilet og bad på værelset, men det er til at leve med.

Nærmeste Logi:

Køge Guesthouse

Glentevej 1A, Køge
lodgingLæs mere

Akebia B&B

Stormøllevej 42, Køge
lodgingLæs mere

Køge Bed & Kitchen

Glæisersvej 38, Køge
lodgingLæs mere

B&B Køge -Susanne Johansen

Gløerfeldtsvej 7, Køge
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning