Skole i Køge

Åben kort
Lokal tid:
21:23:03

Køge Børneasyl

Kirkestræde 10, Køge
schoolLæs mere

Sensitive Child Facilitator Heidie Kosiara

Vestergade 10E, Køge
healthLæs mere

Sct. Nicolai School

H C Andersensgade 4, Køge
schoolLæs mere

FOF Køge Bugt

Brogade 19, Køge
schoolLæs mere

Svømmeskolen v/Tenna Mia Jensen

Tranebanken 7, Herfølge
healthLæs mere

Køge Gymnasium

Gymnasievej 2-4, Køge
schoolLæs mere

Køge Ungdomsskole

Søndre Badevej 1, Køge
schoolLæs mere

Ellemarkskolen

Gymnasievej 10, Køge
schoolLæs mere

Søndre Skole

Rasmussensvej 23, Køge
schoolLæs mere

Børnehuset Solstrålen

Gymnasievej 28, Køge
schoolLæs mere

Fuglevængets Børnehus

Fuglsangsstien 12, Køge
schoolLæs mere

Euc Sjælland

Boholtevej 95, Køge
schoolLæs mere

Labyrinten (0 - 6 år)

Ravnsborgvej 14, Køge
schoolLæs mere

Asgård Skole

Norsvej 2, Køge
schoolLæs mere

Daginstitutionen Spiren

Søndre Centervej 112, Køge
schoolLæs mere

Køge Private Realskole

Ølbycenter 50, Køge
schoolLæs mere

Scene Kunst Skoler Køge

Ølbycenter 50, Køge
schoolLæs mere

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård

Klemmenstrupvej 25, Køge
schoolLæs mere

Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård (Selvej.inst.)

Klemmenstrupvej 25, Køge
schoolLæs mere

Hastrupskolen

Langelandsvej 70, Køge
schoolLæs mere

📑 Køge alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning