Steder i Køge

Lokal tid:
04:11:23
Køge
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:36 864
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4600

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KøgeKøge
Køge
CentralHotellet

CentralHotellet

Vestergade 3, Køge
lodgingLæs mere
Hotel Niels Juel

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20, Køge
lodgingLæs mere
Danhostel Køge Vandrehjem

Danhostel Køge Vandrehjem

Vamdrupvej 1, Køge
lodgingLæs mere
Hotel Comwell Køge Strand A/S

Hotel Comwell Køge Strand A/S

Strandvejen 111, Køge
lodgingLæs mere
Køge Svømmeland
Troldegaarden Guesthouse

Troldegaarden Guesthouse

Egøjevej 146, Køge
lodgingLæs mere

📑 Køge alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning