Steder i Køge

Åben kort
Lokal tid:
00:47:24
Køge
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:36 864
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4600

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KøgeKøge
Køge
CentralHotellet

CentralHotellet

Vestergade 3, Køge
lodgingLæs mere
Hotel Niels Juel

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20, Køge
lodgingLæs mere
Danhostel Køge Vandrehjem

Danhostel Køge Vandrehjem

Vamdrupvej 1, Køge
lodgingLæs mere
Hotel Comwell Køge Strand A/S

Hotel Comwell Køge Strand A/S

Strandvejen 111, Køge
lodgingLæs mere
Køge Svømmeland
Troldegaarden Guesthouse

Troldegaarden Guesthouse

Egøjevej 146, Køge
lodgingLæs mere

AD Apartment

Borgegårdsvej 1, Køge
lodgingLæs mere
Xpress Kebab I/S

Xpress Kebab I/S

Stationspladsen 3, Køge
restaurantLæs mere
Køge Fonden

Køge Fonden

Vestergade 26, Køge
point_of_interestLæs mere
Køge Boldklub

Køge Boldklub

Ved Stadion 4, Køge
point_of_interestLæs mere
Braunstein - Micro Brew and Destillery

Braunstein - Micro Brew and Destillery

Carlsensvej 5, Køge
foodLæs mere

Lyngvej 28 v/Laurids Gubi

Lyngvej 28, C/o Interfiller a/S, Køge
point_of_interestLæs mere

Frisøren ApS

Odinsvej 3, Køge
point_of_interestLæs mere

Vandpost/Kunst ved kirken i Køge

Nørregade 23, Køge
point_of_interestLæs mere
Restaurant Christians Minde - Køge

Restaurant Christians Minde - Køge

Brogade 7, Køge
restaurantLæs mere
HYGGELIGT ANNEKS B&B KØGE CENTRUM

HYGGELIGT ANNEKS B&B KØGE CENTRUM

Strandvejen 20, Køge
lodgingLæs mere

Dyreparadiset Venner

Eskemosevej 17, Herfølge
point_of_interestLæs mere
Vanilla ApS
Strøby Egede

Strøby Egede

Strøby Egede
localityLæs mere

📑 Køge alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning