Steder i København

Åben kort
Lokal tid:
23:54:02
København
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:1 295 686
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
1000-1499
1500-1799
2100
2200
2300
2400
2450

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
KøbenhavnKøbenhavn
København

København

København
localityLæs mere
The Square

The Square

Rådhuspladsen 14, København V
lodgingLæs mere
Scandic Palace Hotel

Scandic Palace Hotel

Rådhuspladsen 57, København V
barLæs mere
First Hotel Kong Frederik

First Hotel Kong Frederik

Vester Voldgade 25, København V
lodgingLæs mere
Ascot Hotel

Ascot Hotel

Studiestræde 61, København V
lodgingLæs mere
Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen

Radisson Collection Hotel, Royal Copenhagen

Hammerichsgade 1, København
lodgingLæs mere
Copenhagen Plaza

Copenhagen Plaza

Bernstorffsgade 4, København V
lodgingLæs mere
Copenhagen Downtown Hostel

Copenhagen Downtown Hostel

Vandkunsten 5, København K
lodgingLæs mere
Imperial Hotel

Imperial Hotel

Vester Farimagsgade 9, København V
lodgingLæs mere
Scandic Webers

Scandic Webers

Vesterbrogade 11B, København V
barLæs mere
Skt. Petri

Skt. Petri

Krystalgade 22, København K
lodgingLæs mere
Scandic Copenhagen

Scandic Copenhagen

Vester Søgade 6, København V
barLæs mere
First Hotel Mayfair

First Hotel Mayfair

Helgolandsgade 3, København V
lodgingLæs mere
Copenhagen Star Hotel

Copenhagen Star Hotel

Colbjørnsensgade 13, København V
lodgingLæs mere
Cabinn City

Cabinn City

Mitchellsgade 14, København V
lodgingLæs mere
Axel Guldsmeden Hotel

Axel Guldsmeden Hotel

Colbjørnsensgade 14, København V
barLæs mere
Absalon Hotel

Absalon Hotel

Helgolandsgade 15, København V
barLæs mere
Hotel Alexandra

Hotel Alexandra

H. C. Andersens Boulevard 8, København V
lodgingLæs mere
City Hotel Nebo

City Hotel Nebo

Istedgade 6, København V
lodgingLæs mere

📑 København alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning