Wedding Cakes Odsherred and Zealand v. Patisserie Arlington i Fårevejle

08:07:59

DanmarkWedding Cakes Odsherred and Zealand v. Patisserie Arlington
Ingen oplysninger

🕗 √•bningstider

S√łndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L√łrdag
23, H√łvevej, 4540, F√•revejle, DK Denmark
Kontakter telefon: +45 59 64 31 21
Internet side: www.konditoriarlington.dk
St√łrre kort og retninger
Latitude: 55.8092139, Longitude: 11.4471397

Kommentar 4

 • Ditte Rohde

  Ditte Rohde

  ::

  Meget im√łdekommende. Lyttende og gode til at vejlede i hvilken cremer, bunde og udseende. Vi gl√¶der os til at se og smage den f√¶rdige kage til vores bryllup 2/6-18

 • da

  S√łren Ledet

  ::

  Meget god god betjening og vejledning

 • Casper Hjort Wilson

  Casper Hjort Wilson

  ::

 • da

  Lukas √ėlholm

  ::

Nærmeste Bageri

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning