Ringsted i Ringsted

22:56:45

DanmarkRingsted
Ingen oplysninger

🕗 √•bningstider

S√łndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L√łrdag
4100 Ringsted, Dänemark
Kontakter telefon: +45
St√łrre kort og retninger
Latitude: 55.4383575, Longitude: 11.7864735

Kommentar 5

 • Ingelise Johansen

  Ingelise Johansen

  ::

  Jeg har rejst med handicaphjælp her fra flere gange og er godt tilfreds

 • da

  B. Obel

  ::

  Hyggelig by med god service i mange butikker m.v.

 • da

  Sanne Kold

  ::

  Hejsa, jeg er blevet afvist af en buschaff√łr i nr. 401A (Campus) med en hund. "Hunde m√• gerne medtages og skal opholde sig bagerst i bussen". Set via DOT. Er I s√łde og give chaff√łrerne besked? Pft. takker Venligst Sanne Kold Tlf. 3138 9501

 • Ronny Kr√∂ske

  Ronny Kröske

  ::

  √úberraschenderweise bietet die DSB Verkehr rund um die Uhr an, in GER undenkbar

 • da

  Henriette Olsen

  ::

  Et tog mos √ėsterport var aflyst s√• staropns forbindelserne var ikke ok

Nærmeste Togstation

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning