Latinerkontoret i Aarhus

03:34:13

DanmarkLatinerkontoret
Ingen oplysninger

🕗 √•bningstider

S√łndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L√łrdag
34, Guldsmedgade, 8000, Aarhus, DK Dinamarca
Kontakter telefon: +45 29 88 90 82
Internet side: latinerkontoret.dk
St√łrre kort og retninger
Latitude: 56.1597761, Longitude: 10.2079811

Kommentar 4

 • Halfdan Timm

  Halfdan Timm

  ::

  Suver√¶nt kontor. Jeg har siddet her siden april som en af de f√łrste lejere (hvis ikke den f√łrste) og det har for min virksomhed v√¶ret en god investering.

 • Lars Bo Thomsen

  Lars Bo Thomsen

  ::

  Super fint kontorf√¶llesskab. Jeg har i flere anledninger brugt kontoret og afholdt m√łder, hvor alt har fungeret up√•klageligt. Central placering i hjertet af Aarhus.

 • Kristoffer F√łns

  Kristoffer F√łns

  ::

  Fremragende lokaler lige i midten af Aarhus.

 • da

  Emil Bl√ľcher

  ::

  Flinke og hjælpsomme!

Nærmeste Politisk

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning