Labtech Data i Hobro

08:09:20

DanmarkLabtech Data
Lukket

🕗 √•bningstider

S√łndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
L√łrdag-
86, Adelgade, 9500, Hobro, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 33 14 94 40
Internet side: www.labtech.dk
St√łrre kort og retninger
Latitude: 56.635639, Longitude: 9.798208

Kommentar 5

 • Channie Kofoed-Hansen

  Channie Kofoed-Hansen

  ::

  Altid god service her

 • da

  j√łrgen pedersen

  ::

  ikke godt nok, fik ikke lavet det, jeg sagde de skulle lave

 • Christian S√łrensen

  Christian S√łrensen

  ::

  Et fint sted.. priser matcher markedet. God service. Fine parkerings muligheder. Centralt beliggende. Mindre udvalg.

 • Emil Woods

  Emil Woods

  ::

  Super service, fås ikke bedre i Hobro. :)

 • Mark Buje Hein S√łrensen

  Mark Buje Hein S√łrensen

  ::

  Simpelt, clean

Nærmeste Elektronik butik

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning