Kongens Nytorv i K√łbenhavn

02:55:28

DanmarkKongens Nytorv
Ingen oplysninger

🕗 √•bningstider

S√łndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
L√łrdag
1050 K√łbenhavn, Danmark
Kontakter telefon: +45
St√łrre kort og retninger
Latitude: 55.6794304, Longitude: 12.585231

Kommentar 5

 • Dan Aagaard

  Dan Aagaard

  ::

  Et fantastisk sted midt i K√łbenhavn som snart kommer tilbage til fordums tid. Stedet hvor man nyder udsigten og om s sommeren kan sidde i timevis og snakke med sin k√¶reste.........

 • Ministerstwo Wolnego Czasu

  Ministerstwo Wolnego Czasu

  ::

  To gŇā√≥wny i najwińôkszy plac w mieŇõcie, zaŇāoŇľony w 1670 roku przez kr√≥la Christiana V, kt√≥rego konny posńÖg moŇľemy podziwiańá w centrum placu. Stanowi centralny punkt miasta. CińôŇľko tu nie trafińá przy okazji zwiedzania Indre By - czyli dzielnicy obejmujńÖcej najwińôksze atrakcje turystyczne miasta.

 • Adam Gatto

  Adam Gatto

  ::

  Well located metro station with frequent services.

 • Jannick Claes Andersen

  Jannick Claes Andersen

  ::

  Flot torv, central placeret.

 • David Cartagena

  David Cartagena

  ::

  Fantastisk placering ved byens flotteste torv.

Nærmeste Metrostation

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning