Dagli'Brugsen i Kors√łr

22:26:53

DanmarkDagli'Brugsen
Lukket

🕗 √•bningstider

S√łndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
L√łrdag-
2, Stibjergvej, 4220, Kors√łr, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 58 38 00 03
St√łrre kort og retninger
Latitude: 55.3647836, Longitude: 11.1716624

Kommentar 5

 • da

  Bendikte Poulsen

  ::

  Hej daglige brugsen det er √©t flotteste og mest bes√łgte stedet

 • da

  Benedikte Poulsen

  ::

  vildt endnu en go butik vi handles ind jul

 • Lars Weile

  Lars Weile

  ::

  Fin lille brugs

 • da

  Allan Hermansen

  ::

  Flinkt personale

 • da

  Jesper Nielsen

  ::

  Det n√łdvendige til en Fair pris.

Nærmeste Supermarked

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning