Dagli'Brugsen √ėrholm i Kongens Lyngby

05:41:45

DanmarkDagli'Brugsen √ėrholm
Lukket

🕗 √•bningstider

S√łndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
L√łrdag-
45, N√łjsomhedsvej, 2800, Kongens Lyngby, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 45 87 87 85
Internet side: www.daglibrugsen.dk
St√łrre kort og retninger
Latitude: 55.7976104, Longitude: 12.5143214

Kommentar 5

 • da

  c ci

  ::

  Fin lille brugs

 • da

  Vink

  ::

  Ok sted

 • da

  Jesper Schneider

  ::

  Altid tid til smil

 • da

  Jakob Fritz Hansen

  ::

  God lille lokal butik

 • da

  Morten Tange

  ::

  L√¶kkert sted, men rigtig godt udvalg og det s√łdeste personale. Og man kan afhente GLS pakker. Det er altid en forn√łjelse at handle her.

Nærmeste Supermarked

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning