Appetito i Liller√łd

13:17:34

DanmarkAppetito
√Öben

🕗 √•bningstider

S√łndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
L√łrdag-
5, Torvestr√¶det, 3450, Liller√łd, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 47 50 00 10
Internet side: www.hungry.dk
St√łrre kort og retninger
Latitude: 55.869902, Longitude: 12.355286

Kommentar 5

 • Anna Bjerring

  Anna Bjerring

  ::

 • da

  Frederik Haslet

  ::

 • da

  Mike Powell

  ::

 • L√¶rke V

  Lærke V

  ::

  Fantastisk mad de har og rigtig god service.

 • Palle Christiansen

  Palle Christiansen

  ::

  En ny og hyggelig caf√© midt i Aller√łd. Frisk lavede bagels, sandwich, wraps, salater og juicer. Meget l√¶kkert og velsmagende. Stedet er rent og hyggeligt. En service helt i top. Konceptet er lidt som Joe and the Juice, det er bare bedre og hyggeligere p√• Appetito. Klart v√¶rd at bes√łge.

Nærmeste Måltid levering

ūüďĎ Alle kategorier

Administrative omr√•de niveau 1Administrative omr√•de niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags omr√•deDagligvarebutikDyrehandelDyrl√¶gebehandlingEjendomsm√¶glerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForuds√¶tningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentrepren√łrH√•rplejeIndk√łbscenterIsenkr√¶mmerKasinoKirkeKirkeg√•rdKommunenKunstgalleriK√łbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnL√•sesmedL√¶geMadMalerMetrostationMoskeMuseumM√•ltid leveringM√•ltid takeawayM√łbelbutikNabolagNatklubNaturlige tr√¶kOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingR√•dhusSko butikSkoleSk√łnhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagd√¶kning entrepren√łrTandl√¶geTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationT√łjbutikUniversitetVasket√łjVinhandelZoobiludlejning