Steder i Vordingborg

Åben kort
Lokal tid:
19:15:21
Vordingborg
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:12 014
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4760

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
VordingborgVordingborg
Vordingborg

Vordingborg

Vordingborg
localityLæs mere
Hotel Kong Valdemar

Hotel Kong Valdemar

Algade 101, Vordingborg
lodgingLæs mere
Danhostel Vordingborg

Danhostel Vordingborg

Præstegårdsvej 16, Vordingborg
lodgingLæs mere

Dilemma Deluxe ApS

Bryggervangen 8, Vordingborg
point_of_interestLæs mere
Sushi's Hus
Restaurant Huaxin

Restaurant Huaxin

Algade 69, Vordingborg
restaurantLæs mere
jem & fix
Gåsetårnet

Gåsetårnet

Slotsruinen 1, Vordingborg
museumLæs mere
Tandlægehjørnet I/S

Tandlægehjørnet I/S

Valdemarsgade 19, Vordingborg
dentistLæs mere
Lena S
TV ØST

TV ØST

Kildemarksvej 7, Vordingborg
point_of_interestLæs mere
Kop & Kande
Biograf Cafeen

Biograf Cafeen

Marienbergvej 5, Vordingborg
movie_theaterLæs mere
Vordingborg Køkkenet Administration

Vordingborg Køkkenet Administration

Langøvej 7-9, Vordingborg
furniture_storeLæs mere
Vordingborg Forsyning

Vordingborg Forsyning

Brovejen 10, Vordingborg
point_of_interestLæs mere

Dagplejen - Vordingborg kommune

Præstegårdsvej 14 B, Vordingborg
museumLæs mere
Jyske Bank
STARS - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested

STARS - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested

Algade 84, Vordingborg
barLæs mere
First Stop Dækcenter Vordingborg

First Stop Dækcenter Vordingborg

Tandhjulet 4, Vordingborg
car_repairLæs mere

📑 Vordingborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning