Steder i Vordingborg

DanmarkVordingborg

09:26:06

Vordingborg

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
12 014
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4760

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Vordingborg

Hospital

Kommunen

Lokalitet

Dyrehandel

Apotek

📑 Vordingborg alle kategorier

ApotekBageriBankBarBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerButikCafeCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMalerMuseumMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitet