Steder i Vordingborg

DanmarkVordingborg

17:09:18

Vordingborg

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
12 014
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4760

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Vordingborg

Kirkegård

Hospital

Kommunen

Flyttefirma

Museum

📑 Vordingborg alle kategorier

ApotekBageriBankBarBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerButikCafeCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMalerMuseumMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikUniversitet