Steder i Virum

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

380949

Dødsfald

2708

DanmarkVirum

 

Virum

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
15 200
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2830

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Virum

Bank

Sundhed

Filmudlejning

Skole

Supermarked

📑 Virum alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGymHjem varer butikHospitalHårplejeIndkøbscenterKirkeKunstgalleriLogiLåsesmedLægeMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel