Steder i Viborg

Åben kort
Lokal tid:
00:34:35
Viborg
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:40 371
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
8800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
ViborgViborg
Viborg
Motel Spar 10

Motel Spar 10

Ålandsvej 2, Viborg
lodgingLæs mere
Palads Hotel - Viborg

Palads Hotel - Viborg

Sankt Mathias Gade 5, Viborg
lodgingLæs mere
Oasen
Klosterpensionen

Klosterpensionen

Sankt Mogens Gade 18, Viborg
place_of_worshipLæs mere
Best Western Golf Hotel Viborg & Golf Salonen

Best Western Golf Hotel Viborg & Golf Salonen

Hans Tausens Alle 2, Viborg
lodgingLæs mere
Danhostel Viborg

Danhostel Viborg

Vinkelvej 36, Viborg
lodgingLæs mere

Ejerforeningen Ursinsgård

Sankt Mogens Gade 32B, Viborg
point_of_interestLæs mere

Overlund Gymnastikforening

Østervænget 36, Viborg
point_of_interestLæs mere

Klosterpensionen Annex

Jegstrupvej 92, Viborg
lodgingLæs mere
Viborg City Rooms

Viborg City Rooms

Dannebrogsgade 25, Viborg
lodgingLæs mere
Bilka Viborg
Svømmehal Viborg

Svømmehal Viborg

Banegårdspladsen 1, Viborg
point_of_interestLæs mere

Jensen Svend Aage

Vesterled 15, Viborg
point_of_interestLæs mere
Patienthotellet, Regionshospitalet Viborg

Patienthotellet, Regionshospitalet Viborg

Ll. Sankt Mikkels Gade 2B, Viborg
healthLæs mere

Spurvevej ApS

Spurvevej 17, Viborg
point_of_interestLæs mere
Signes Pølsebiks - Pølsevognsudlejning i Viborg

Signes Pølsebiks - Pølsevognsudlejning i Viborg

Tapdrupvej 52, Viborg
meal_takeawayLæs mere

Ejerforening Sct. Mathias Gade 62

Sankt Mathias Gade 62, Viborg
point_of_interestLæs mere
Bj Stål Ejendom ApS

Bj Stål Ejendom ApS

Lundvej 38, Viborg
point_of_interestLæs mere

📑 Viborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning