Steder i Vejen

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkVejen

 

Vejen

Administrative Region:
Syddanmark
Befolkning:
9 853
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
6600

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Vejen

Bibliotek

Logi

Opbevaring

Supermarked

Tøjbutik

📑 Vejen alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning