Steder i Varde

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

375065

Dødsfald

2697

DanmarkVarde

 

Varde

Administrative Region:
Syddanmark
Befolkning:
14 022
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
6800

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Varde

Parkering

Dyrehandel

Apotek

Forudsætning

Skole

📑 Varde alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning