Steder i Varde

Åben kort
Lokal tid:
23:55:10
Varde
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:13 951
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
VardeVarde
Esbjerg
Hotel Arnbjerg

Hotel Arnbjerg

Arnbjergalle 2, Varde
lodgingLæs mere
Hotel Varde

Hotel Varde

Tømrervej 18, Varde
lodgingLæs mere

Centerforeningen Vardecentret

Hjertingvej 17, Varde
point_of_interestLæs mere

Varde Grillcorner

Hjertingvej 2, Varde
restaurantLæs mere
Kong Svend's Bøfhus

Kong Svend's Bøfhus

Kong Svends Plads 5 A, Varde
restaurantLæs mere

Bevaringsprisen For Varde

Lundvej 4, Varde
point_of_interestLæs mere
VERO MODA
Varde Svømmehal

Varde Svømmehal

55, Lerpøtvej, Varde
point_of_interestLæs mere
Varde Bio

Varde Bio

Kræmmergade 9, Varde
movie_theaterLæs mere
Varde Fitness i/s

Varde Fitness i/s

Nordre Boulevard 76, Varde
point_of_interestLæs mere

Vestjysk-Bilsyn - Varde

Jeppe Skovgaards Vej 13, Varde
car_repairLæs mere
Køreteknisk Anlæg Varde ApS

Køreteknisk Anlæg Varde ApS

Gellerupvej 113, Varde
schoolLæs mere
Michaels Automobiler ApS

Michaels Automobiler ApS

Jeppe Skovgaards Vej 2, Varde
car_dealerLæs mere
Brorsonskolen

Brorsonskolen

Nordre Boulevard 81, Varde
schoolLæs mere
Sct. Jacobi Skole

Sct. Jacobi Skole

Pramstedvej 10c, Varde
schoolLæs mere
Toyota Louis Lund Varde A/S

Toyota Louis Lund Varde A/S

Jeppe Skovgaards Vej 21, Varde
car_dealerLæs mere
Varde Engroslager

Varde Engroslager

Gellerupvej 15, Varde
shopping_mallLæs mere
Fibervisions A/S

Fibervisions A/S

Engdraget 22, Varde
point_of_interestLæs mere

📑 Varde alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning