steder i Varde

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkVarde

 

Varde

Administrative Region:
Syddanmark
befolkning:
14 022
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
6800

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Varde

Politi

Tagdækning entreprenør

Punkt af interesse

Brandstation

Hårpleje

📑 Varde alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning