Steder i Værløse

Åben kort
Lokal tid:
00:02:07
Værløse
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:13 127
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3500

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
VærløseVærløse
Herlev
Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference

Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference

Frederiksdalsvej 360, Kongens Lyngby
lodgingLæs mere
Ryethøjgård

Ryethøjgård

Ryethøjvej 9, Værløse
lodgingLæs mere
KolleKolle

KolleKolle

Frederiksborgvej 105, Værløse
lodgingLæs mere
BITE Deli
Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Jonstrupvej 282, Værløse
restaurantLæs mere
Ballerup Rideklub

Ballerup Rideklub

Kildesvinget 16, Ballerup
point_of_interestLæs mere
MTB-tours

MTB-tours

Gammel Hareskovvej 321, Værløse
bicycle_storeLæs mere

Sten Vesterli

Lindevej 6 B, Værløse
point_of_interestLæs mere

Seider & Schmidt Entreprise I/S

Lerholmvej 17, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Bryggeri Skovlyst

Bryggeri Skovlyst

Skovlystvej 2, Værløse
restaurantLæs mere
Vangehus Brænde

Vangehus Brænde

Ballerupvej 99, Værløse
point_of_interestLæs mere
Værløse Svømmehal

Værløse Svømmehal

Kirke Værløsevej 60, Værløse
point_of_interestLæs mere

Karsten Felsted

Orehøjvej 15, Værløse
point_of_interestLæs mere
Rokkedyssegaard

Rokkedyssegaard

Lejrvej 45, Værløse
storeLæs mere
Spejdernes Genbrug

Spejdernes Genbrug

Havremarken 10, Farum
storeLæs mere
Big Du`E Restaurant

Big Du`E Restaurant

Frederiksborgvej 19, Farum
restaurantLæs mere

Allergiklinikken ApS

Furesøvej 137B, Virum
point_of_interestLæs mere

Madsen John

Kratlodden 35, Måløv
point_of_interestLæs mere
Kongens Lyngby

Kongens Lyngby

Kongens Lyngby
localityLæs mere

📑 Værløse alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning