Steder i Værløse

DanmarkVærløse

12:31:43

Værløse

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
13 127
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Værløse

Måltid levering

Forsikring agentur

Lokalitet

Låsesmed

Logi

📑 Værløse alle kategorier

AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikVasketøjVinhandel