steder i Værløse

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkVærløse

 

Værløse

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
12 926
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
3500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Værløse

Regnskab

Administrative område niveau 2

Kunstgalleri

Pengeautomat

Bageri

📑 Værløse alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel