Steder i Værløse

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkVærløse

 

Værløse

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
12 926
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
3500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Værløse

Advokat

Hårpleje

Hjem varer butik

Hospital

Guldsmed

📑 Værløse alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandel