Steder i Værløse

DanmarkVærløse

23:13:03

Værløse

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
13 127
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Værløse

Butik

Bilreparationer

Tøjbutik

Tandlæge

Bibliotek

📑 Værløse alle kategorier

AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikVasketøjVinhandel