Steder i Værløse

DanmarkVærløse

03:23:03

Værløse

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
13 127
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3500

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Værløse

Skønhedssalon

Naturlige træk

Natklub

Maler

Rejsebureau

📑 Værløse alle kategorier

AdvokatApotekBageriBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMøbelbutikNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiskPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTøjbutikVasketøjVinhandel