Steder i Taastrup

Åben kort
Lokal tid:
19:21:04
Taastrup
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:34 154
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2630

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
TaastrupTaastrup

Albertslund

Albertslund
localityLæs mere
Quality Hotel

Quality Hotel

Carl Gustavs Gade 1, Taastrup
barLæs mere
Taastrup Park Hotel

Taastrup Park Hotel

Brorsonsvej 3, Taastrup
lodgingLæs mere
Wittrup Motel

Wittrup Motel

Roskildevej 251, Albertslund
lodgingLæs mere
Hotel Svalen

Hotel Svalen

Roskildevej 333, Hedehusene
lodgingLæs mere

Foreningshuset Roskilde Kro

Egelundsvej 7C, Albertslund
point_of_interestLæs mere
Kim Johansen International Transport A/S

Kim Johansen International Transport A/S

Geminivej 8, Greve
point_of_interestLæs mere
Alka Forsikring

Alka Forsikring

Engelholm Alle 1, Taastrup
insurance_agencyLæs mere
Peugeot Taastrup, Bilhuset Taastrup A/S

Peugeot Taastrup, Bilhuset Taastrup A/S

Roskildevej 315, Taastrup
car_dealerLæs mere
IKEA Taastrup
Sit'n Sleep med Møbel outlet

Sit'n Sleep med Møbel outlet

Industridalen 3, Ishøj
furniture_storeLæs mere
Taastrup Realskole

Taastrup Realskole

Elme Alle 17-21, Taastrup
schoolLæs mere
Hereford Steak House

Hereford Steak House

Taastrup Hovedgade 106, Taastrup
restaurantLæs mere
Nordisk Film Biografer Taastrup

Nordisk Film Biografer Taastrup

Cityringen 4, Taastrup
movie_theaterLæs mere

Bolsjehuset

Værkstedsgården 13, Albertslund
foodLæs mere
Danske Fragtmænd Sjælland

Danske Fragtmænd Sjælland

Letland Alle 3, Taastrup
point_of_interestLæs mere

Ahka Autoophug

Ole Rømers Vej 65, Taastrup
point_of_interestLæs mere
Skat Skattecenter Høje-Tåstrup

Skat Skattecenter Høje-Tåstrup

Helgeshøj Alle 9, Taastrup
accountingLæs mere

H.G. ENEMARK A/S

Baldersbækvej 40, Ishøj
point_of_interestLæs mere
Glostrup

📑 Taastrup alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning