Butik i nærheden Nordisk Film Biografer Palads

Lokal tid:
18:31:11
Nordisk Film Biografer Palads, Author: david rosales

Nordisk Film Biografer Palads

9, Axeltorv, 1609, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 70 13 12 11
Internet side: www.nfbio.dk
Latitude: 55.6764304, Longitude: 12.5635087
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Butik:

Irma

Tryx

Axelborg,, Axeltorv 3, København V
storeLæs mere
7-Eleven Deli

7-Eleven Deli

Ved Vesterport 2, København V
storeLæs mere
DSB 7-Eleven Vesterport

DSB 7-Eleven Vesterport

Ved Vesterport 2, København V
storeLæs mere
REMA 1000

REMA 1000

Hammerichsgade 1, København
storeLæs mere
Emmerys

Emmerys

Ved Vesterport 3, København V
cafeLæs mere
Matas Vesterport

Matas Vesterport

Vester Farimagsgade 9, København V
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning