Steder i Sønderborg

Åben kort
Lokal tid:
00:25:55
Sønderborg
Administrative Region:Syddanmark
Befolkning:27 826
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
6400

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SønderborgSønderborg
Sønderborg

Sønderborg

Sønderborg
localityLæs mere
Danhostel Sønderborg City ApS

Danhostel Sønderborg City ApS

Kærvej 70, Sønderborg
lodgingLæs mere
Scandic Sønderborg

Scandic Sønderborg

Ellegårdvej 27, Sønderborg
barLæs mere
Danhostel Sønderborg Vollerup

Danhostel Sønderborg Vollerup

Mommarkvej 22, Sønderborg
lodgingLæs mere
Comwell Sønderborg

Comwell Sønderborg

Strandvej 1, Sønderborg
lodgingLæs mere
Hotel 6400

Hotel 6400

Solglimt 6, Sønderborg
lodgingLæs mere

Villinghøj

Nørremark 11 st tv, Sønderborg
lodgingLæs mere
EUC Syd

EUC Syd

Hilmar Finsens Gade 18, Sønderborg
schoolLæs mere
Restaurant Colosseum

Restaurant Colosseum

Sønder Havnegade 24, Sønderborg
restaurantLæs mere

Guesthouse Sønderborg, Ulkebøl

Præstegårdsvej 156, Sønderborg
lodgingLæs mere

Ejerforeningen Birke Allé 1

Birke Alle 1, Sønderborg
point_of_interestLæs mere
Pølseforhandler Jesper Sørensen

Pølseforhandler Jesper Sørensen

Jernbanesti 4, Sønderborg
restaurantLæs mere
A. L. Del Pin A/S

A. L. Del Pin A/S

Elholm 3, Sønderborg
local_government_officeLæs mere

Slotsgade 3

Slotsgade 3, Sønderborg
lodgingLæs mere

Sønderborg Kær Vestermark

Kær Bygade 68, Sønderborg
lodgingLæs mere

Strandhuset

Stenholt 16, Sønderborg
lodgingLæs mere

Joltech ApS

Birke Alle 2, Sønderborg
point_of_interestLæs mere

A/B Hørtoftvej

Dybbøl Bygade 72, Sønderborg
point_of_interestLæs mere

Firmagaver deluxe Aps

Søndervang 1, Sønderborg
point_of_interestLæs mere
Sydals

📑 Sønderborg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning