Steder i Solrød Strand

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkSolrød Strand

 

Solrød Strand

Administrative Region:
Sjælland
Befolkning:
16 860
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2680

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Solrød Strand

Læge

Dyrlægebehandling

Elektriker

Elektronik butik

Møbelbutik

📑 Solrød Strand alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVinhandel