Steder i Solrød Strand

Åben kort
Lokal tid:
19:08:56
Solrød Strand
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:15 941
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2680

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Solrød StrandSolrød Strand
Køge
Roskilde B&B

Roskilde B&B

Søgårdsvej 2, Gadstrup
lodgingLæs mere

Karlstrup By Andelsvandværk

Brændmosevej 4, Karlslunde
point_of_interestLæs mere

Strandløven/Ringstedgade Pølsevogn v/Niels Knudsen

Østre Strandvej 3, Solrød Strand
point_of_interestLæs mere
Det Ukendtes Boghandel ApS

Det Ukendtes Boghandel ApS

Roskildevej 9, Havdrup
book_storeLæs mere

Stutteri Moseager I/S

Hastrupvej 12, Gadstrup
point_of_interestLæs mere
Solrød Bibliotek

Solrød Bibliotek

Solrød Center 4, Solrød Strand
libraryLæs mere
Roskilde Thai Massage

Roskilde Thai Massage

Præstemarksvej 12, Roskilde
healthLæs mere
Korporalskroen

Korporalskroen

Tåstrupvej 4, Karlslunde
lodgingLæs mere
Solrød BIO

Solrød BIO

Tjørnholmvej 10, Solrød Strand
movie_theaterLæs mere
Søvilla Motel

Søvilla Motel

Københavnsvej 255, Køge
lodgingLæs mere
Jersie Forsamlingshus I/S

Jersie Forsamlingshus I/S

Nordre Byvej 4, Solrød Strand
restaurantLæs mere

Møllehaven Integreret Institution

Møllehaven 6, Karlslunde
point_of_interestLæs mere
danbolig Jim Riel

danbolig Jim Riel

Solrød Strandvej 123, Solrød Strand
real_estate_agencyLæs mere
Codan Rubber A/S

Codan Rubber A/S

Værkstedsvej 45, Køge
point_of_interestLæs mere

Bkj Solrød Holding ApS

Solrød Strandvej 161, Solrød Strand
point_of_interestLæs mere
Uglegårdsskolen

Uglegårdsskolen

Tingsryds Alle 25, Solrød Strand
schoolLæs mere
Kirurgisk Klinik Solrød

Kirurgisk Klinik Solrød

Solrød Center 46, Solrød Strand
doctorLæs mere

Birger Jacobsen

Tåstrupvej 28, Karlslunde
point_of_interestLæs mere
Solrød Strand

Solrød Strand

Solrød Strand
localityLæs mere

📑 Solrød Strand alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning