steder i Solrød Strand

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkSolrød Strand

 

Solrød Strand

Administrative Region:
Sjælland
befolkning:
16 860
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
2680

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Solrød Strand

Regnskab

Administrative område niveau 2

Pengeautomat

Bageri

Bank

📑 Solrød Strand alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPostkontorPunkt af interesseRegnskabRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikVinhandel