Steder i Søborg

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

238306

Dødsfald

2443

DanmarkSøborg

 

Søborg

Administrative Region:
Hovedstaden
Befolkning:
9 120
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
2860

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Søborg

Pengeautomat

Bilreparationer

Hårpleje

Isenkræmmer

Universitet

📑 Søborg alle kategorier

ApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCykel butikDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKøbmand eller supermarkedLogiLåsesmedLægeMadMalerMoskeMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNatklubParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning