Steder i Smørumnedre

Åben kort
Lokal tid:
20:15:05
Smørumnedre
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:19 780
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
2765

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SmørumnedreSmørumnedre
Roskilde

Centerforeninger Hedegårdscentret

Hedeparken 9, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Restaurant Jonstrup Gl. Købmandsgård

Jonstrupvej 282, Værløse
restaurantLæs mere
Ballerup Rideklub

Ballerup Rideklub

Kildesvinget 16, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Ballerup Kommune

Ballerup Kommune

Hold-An Vej 7, Ballerup
city_hallLæs mere

Madsen John

Kratlodden 35, Måløv
point_of_interestLæs mere
Arrow ECS Danmark A/S

Arrow ECS Danmark A/S

Baltorpvej 158, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Ristorante Avanti

Ristorante Avanti

Sankt Jacobsvej 1, Ballerup
restaurantLæs mere
Mias Missepension

Mias Missepension

Ågerupvej 44, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Måløv Hundepension

Måløv Hundepension

Kalveholmvej 6, Stenløse
point_of_interestLæs mere

Håndarbejdscentret

Baltorpvej 2, Ballerup
laundryLæs mere
Oticon Medical

Oticon Medical

Kongebakken 9, Smørum
healthLæs mere
NEXT – Uddannelse København

NEXT – Uddannelse København

Baltorpvej 20A, Ballerup
schoolLæs mere
Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Park 1, Måløv
healthLæs mere

Ballerup Kommune

Lindbjergvej 80, Ballerup
point_of_interestLæs mere

Goal Tv

Hedeparken 1, Ballerup
point_of_interestLæs mere
Toyota- & Renault forhandler i Måløv, Arne Stubbe Automobiler A/S

Toyota- & Renault forhandler i Måløv, Arne Stubbe Automobiler A/S

Måløv Byvej 7, Måløv
car_dealerLæs mere
danbolig Henrik Dreyer & Brian Dreyer Larsen

danbolig Henrik Dreyer & Brian Dreyer Larsen

Centrumgaden 14, Ballerup
real_estate_agencyLæs mere

AudioNova Hørecenter

1. sal 5, Hold-An Vej, Ballerup
storeLæs mere
Taastrup

📑 Smørumnedre alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning