Steder i Slagelse

Åben kort
Lokal tid:
01:11:53
Slagelse
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:33 433
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4200

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SlagelseSlagelse
Slagelse
Hotel Frederik d. II

Hotel Frederik d. II

Idagårdsvej 3, Slagelse
lodgingLæs mere
Hotel Antvorskov

Hotel Antvorskov

Trafikcenter Alle 4, Slagelse
lodgingLæs mere
Golfhotel Vilcon

Golfhotel Vilcon

Oksebrovej 2, Slagelse
lodgingLæs mere
DSB

Gourmetexpressen

Sejerøvej 1, Slagelse
point_of_interestLæs mere

Butik 185 Slagelse 1

Sorøvej 2, Slagelse
point_of_interestLæs mere
SLOTSBJERGBY BYGGEENTREPRISE A/s

SLOTSBJERGBY BYGGEENTREPRISE A/s

Galgebakkevej 13, Slagelse
electricianLæs mere
La viva Slagelse

La viva Slagelse

Schweizerpladsen 3, Slagelse
cafeLæs mere
Bilka Slagelse

Tele-Service

Smedegade 13, Slagelse
point_of_interestLæs mere
Tandlægeteamet Heidi Nielsen

Tandlægeteamet Heidi Nielsen

Smedegade 3, Slagelse
dentistLæs mere
qUINT

AS3 B2B A/S - Slagelse

Industrivej 1, Slagelse
point_of_interestLæs mere
Antvorskov Skole

Antvorskov Skole

Sejerøvej 1, Slagelse
schoolLæs mere
TOYS

TOYS"R"US

Japanvej 14A, Slagelse
storeLæs mere
JYSK
Restaurant Superbowl & Golfcenter Slagelse

Restaurant Superbowl & Golfcenter Slagelse

Bredegade 50, Slagelse
restaurantLæs mere
Elgiganten
Vemmelev

📑 Slagelse alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning