Steder i Skive

Åben kort
Lokal tid:
20:05:18
Skive
Administrative Region:Midtjylland
Befolkning:20 683
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
7800

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
SkiveSkive
Skive
Motel Skive

Motel Skive

Skyttevej 13C, Skive
lodgingLæs mere
Best Western Hotel Skivehus.

Best Western Hotel Skivehus.

Sdr Boulevard 1, Skive
lodgingLæs mere
Hotel Strandtangen i Skive

Hotel Strandtangen i Skive

Strandvejen 28, Skive
lodgingLæs mere

Solvangs Alle 3 Holding ApS

Solvangs Alle 3, Skive
point_of_interestLæs mere

Østerbrogrillen v/Ingrid Faaborg Nielsen

Frederiksdal Alle 28C, Skive
restaurantLæs mere

Skive Vandski Klub

Søndergade 2A, Skive
point_of_interestLæs mere
Krabbesholm Højskole

Krabbesholm Højskole

Krabbesholm Alle 15, Skive
schoolLæs mere
Ungdomsskolen-Skive

Ungdomsskolen-Skive

Frederiksdal Alle 7, Skive
schoolLæs mere

To Jydske Heste

Frederiksdal Alle 1, Skive
point_of_interestLæs mere

Porshøjvej

Porshøjvej 25, Skive
lodgingLæs mere
Skive Stadion
Skive College

Skive College

Arvikavej 2B, Skive
point_of_interestLæs mere
Peugeot Skive
Kulturcenter Limfjord
Sprogcenter Skive

Sprogcenter Skive

Hjalmar Kjems Allé 4, Skive
point_of_interestLæs mere
Skive Gymnasium & HF

Skive Gymnasium & HF

Egerisvej 180, Skive
schoolLæs mere
XL-BYG SKIVE
A Hereford Beefstouw - Skive

A Hereford Beefstouw - Skive

Strandvejen 3, Skive
restaurantLæs mere

📑 Skive alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning