Skole i nærheden Skole

Lokal tid:
06:01:55

Skole

Nørre Allé 20, København N Danmark
Kontakter telefon: +45
Latitude: 55.6750043, Longitude: 12.5606836
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Skole:

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, København
schoolLæs mere

CCS

Copenhagen City School, Gammel Kongevej 15 C, København V
schoolLæs mere

Mariendal Friskole

Stenosgade 4 C, København V
schoolLæs mere

Holgers vuggestue

Abel Cathrines Gade 13, København V
schoolLæs mere

PHYSIOGA

Prinsesse Maries Allé 17 1.tv, Frederiksberg C
physiotherapistLæs mere

Herlufsholm skole og gods

H. C. Andersens Boulevard 20, København V
schoolLæs mere

Skuespillerskolen ophelia

Gasværksvej 4E, København V
schoolLæs mere

Fritidshjem Hestestalden

Gasværksvej 14, København V
schoolLæs mere

Turnaround

Vodroffs Tværgade, Frederiksberg C
schoolLæs mere

Genau Kurser

Istedgade 38, København V
schoolLæs mere

Børnehuset Ved Søerne

Niels Ebbesens Vej 3, Frederiksberg C
schoolLæs mere

AKB

Istedgade 40B, København V
schoolLæs mere

Rysensteen Gymnasium

Tietgensgade 74, København V
schoolLæs mere

Cambridge Institute

Nørre Voldgade 2, 1. sal, København K
schoolLæs mere

HASTRUP UDFLYTTER

Absalonsgade 11, København V
schoolLæs mere

Gasværksvejens skole

Gasværksvej 22, København V
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning