Skole i nærheden Den Klassiske Tegneskole

Lokal tid:
06:02:15

Den Klassiske Tegneskole

7, Dantes Plads, 1556, København, DK Danmark
Kontakter telefon: +45 23 60 14 43
Internet side: www.tegneskole.dk
Latitude: 55.673578, Longitude: 12.573437
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Skole:

Den Classenske Legatskole

Vester Voldgade 98, København V
schoolLæs mere

Salsa Cubana - Cph

Vester Voldgade 85, København V
schoolLæs mere

Broderiskolen

Frederiksholms Kanal 26E, København K
schoolLæs mere

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Farvergade 27F, København K
schoolLæs mere

Frie Fagskoler

Farvergade 27D, København K
schoolLæs mere

Vartov Børnehave

Farvergade 27 F, København K
schoolLæs mere

Innovationshøjskolen

Farvergade 27, Vartov, København
schoolLæs mere

Mindfulness kurser og psykolog i København

HC Andersens Boulevard 47, st. tv., København V
healthLæs mere

Johan Borups Højskole

Frederiksholms Kanal 24, København K
schoolLæs mere

Institute for Learning in Higher Education

H. C. Andersens Boulevard 48, København V
schoolLæs mere

Sukkertoppen

Carl Jacobsens Vej 25, Valby
schoolLæs mere

Ces Kbh

Vester Voldgade 110, København V
schoolLæs mere

Herlufsholm skole og gods

H. C. Andersens Boulevard 20, København V
schoolLæs mere

Højskolebladet/ Foreningen For Folkehøjskolers Forlag

Nytorv 7, København K
schoolLæs mere

Life Lounge v. Sussanne Wexø

Kompagnistræde 14 C, 1208, København
schoolLæs mere

Familieværkstedet

Vestergade 4, København K
schoolLæs mere

Mackinder

Skoubogade 2, København K
hair_careLæs mere

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, København
schoolLæs mere

Transcendental Meditation ~ Lubica Maria Vesterdal

Jorcks Passage 1, 2. TV, København K
healthLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning