Skole i nærheden Broderiskolen

Lokal tid:
05:59:06

Broderiskolen

Frederiksholms Kanal 26E, København K Danmark
Kontakter telefon: +45
Latitude: 55.67325, Longitude: 12.5763846
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Skole:

Den Classenske Legatskole

Vester Voldgade 98, København V
schoolLæs mere

Johan Borups Højskole

Frederiksholms Kanal 24, København K
schoolLæs mere

Sukkertoppen

Carl Jacobsens Vej 25, Valby
schoolLæs mere

Mindfulness kurser og psykolog i København

HC Andersens Boulevard 47, st. tv., København V
healthLæs mere

Ces Kbh

Vester Voldgade 110, København V
schoolLæs mere

Den Klassiske Tegneskole

Dantes Plads 7, København V
schoolLæs mere

Institute for Learning in Higher Education

H. C. Andersens Boulevard 48, København V
schoolLæs mere

Salsa Cubana - Cph

Vester Voldgade 85, København V
schoolLæs mere

Folkekirkens Institut For Præste- Uddannelse Pastoralseminarium og Efteruddannelse

Farvergade 27F, København K
schoolLæs mere

Frie Fagskoler

Farvergade 27D, København K
schoolLæs mere

Vartov Børnehave

Farvergade 27 F, København K
schoolLæs mere

Innovationshøjskolen

Farvergade 27, Vartov, København
schoolLæs mere

qiperoq ,langebrogade 6

Langebro, København S
schoolLæs mere

Life Lounge v. Sussanne Wexø

Kompagnistræde 14 C, 1208, København
schoolLæs mere

Højskolebladet/ Foreningen For Folkehøjskolers Forlag

Nytorv 7, København K
schoolLæs mere

Herlufsholm skole og gods

H. C. Andersens Boulevard 20, København V
schoolLæs mere

Mackinder

Skoubogade 2, København K
hair_careLæs mere

Transcendental Meditation ~ Lubica Maria Vesterdal

Jorcks Passage 1, 2. TV, København K
healthLæs mere

Familieværkstedet

Vestergade 4, København K
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning