steder i Sæby

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkSæby

 

Sæby

Administrative Region:
Nordjylland
befolkning:
8 871
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
9300

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Sæby

Hospital

Advokat

Butik

Bageri

Bilreparationer

📑 Sæby alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMuseumMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikVinhandelbiludlejning