Steder i Sæby

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkSæby

 

Sæby

Administrative Region:
Nordjylland
Befolkning:
8 871
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
9300

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Sæby

Pengeautomat

Rådhus

Tøjbutik

Gym

Sundhed

📑 Sæby alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBlomsterhandlerBog butikBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFlyttefirmaForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMuseumMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTøjbutikVinhandelbiludlejning