Steder i Roskilde

Åben kort
Lokal tid:
23:55:24
Roskilde
Administrative Region:Sjælland
Befolkning:50 393
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
4000

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
RoskildeRoskilde
Roskilde
Zleep Hotel Roskilde

Zleep Hotel Roskilde

Algade 13, Roskilde
lodgingLæs mere
Comwell Roskilde

Comwell Roskilde

Vestre Kirkevej 12, Roskilde
lodgingLæs mere
Scandic Roskilde

Scandic Roskilde

Ved Ringen 2, Roskilde
barLæs mere
Danhostel Roskilde Vandrerhjem

Danhostel Roskilde Vandrerhjem

Vindeboder 7, Roskilde
lodgingLæs mere
Svogerslev Kro

Svogerslev Kro

45, Svogerslev Hovedgade, Roskilde
lodgingLæs mere
Himmelev skov

Himmelev skov

Herregårdsvej, Roskilde
parkLæs mere
Boserup Bed & Breakfast

Boserup Bed & Breakfast

Boserupvej 100, Roskilde
lodgingLæs mere
Gimle

Gimle

Helligkorsvej 2, Roskilde
night_clubLæs mere
Store Børs, Restaurant

Store Børs, Restaurant

Havnevej 43, Roskilde
restaurantLæs mere
LokalBolig Roskilde

LokalBolig Roskilde

Hersegade 4, Roskilde
real_estate_agencyLæs mere
Ejner Hessel Roskilde

Ejner Hessel Roskilde

Københavnsvej 299, Roskilde
car_dealerLæs mere
Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet

Vindeboder 12, Roskilde
museumLæs mere

Foreningen For Bygnings- og Landskabskultur Roskilde

Smedegade 5, Roskilde
point_of_interestLæs mere
Roskilde Gymnasium

Roskilde Gymnasium

Bondetinget 1, Roskilde
schoolLæs mere

Himmelev Gymnasium

Herregårdsvej 30, Roskilde
schoolLæs mere
Roskilde Gymnasium

Roskilde Gymnasium

Skolegade 19, Roskilde
schoolLæs mere
FC Roskilde

FC Roskilde

Rådmandshaven 6, Roskilde
point_of_interestLæs mere
Tandlægerne Bredgade

Tandlægerne Bredgade

Bredgade 21, Roskilde
dentistLæs mere

Hedehusene

Hedehusene
localityLæs mere

📑 Roskilde alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning