steder i Rønne

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

bekræftede sager

3183756

dødsfald

8814

DanmarkRønne

 

Rønne

Administrative Region:
Hovedstaden
befolkning:
13 772
telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
postnummer:
3700

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Rønne

Regnskab

Lufthavn

Kunstgalleri

Pengeautomat

Bageri

📑 Rønne alle kategorier

AdvokatApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMalerMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTransit stationTøjbutikVasketøjVinhandelbiludlejning