Steder i Ringkøbing

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

237792

Dødsfald

2441

DanmarkRingkøbing

 

Ringkøbing

Administrative Region:
Midtjylland
Befolkning:
9 923
Telefonopkald:
+45-xx xx xx xx
Postnummer:
6950

Placering på kortet over Danmark

Danmark map SVG
Ringkøbing

Busstoppested

Begravelse hjem

Dyrehandel

Sted for tilbedelse

Blikkenslager

📑 Ringkøbing alle kategorier

AdvokatApotekBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikCafeCampingpladsCykel butikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLogiLokalitetLåsesmedLægeMadMalerMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonStadionSted for tilbedelseSubpremiseSundhedSupermarkedTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTogstationTøjbutikUniversitetVinhandelbiludlejning