Steder i Ølstykke-Stenløse

Åben kort
Lokal tid:
19:05:33
Ølstykke-Stenløse
Administrative Region:Hovedstaden
Befolkning:21 635
Telefonopkald:
+45
Postnummer:
3650
3660

Placering på kortet over Danmark

Map SVG
Ølstykke-StenløseØlstykke-Stenløse
Roskilde

Hartmann Rasmussen Frank

Skovhusvej 5, Veksø
point_of_interestLæs mere
Lykke Brudekjoler

Lykke Brudekjoler

Frederikssundsvej 169, Stenløse
shoe_storeLæs mere

Stiesdal I/S

Lillevangsvej 8, Veksø
point_of_interestLæs mere
Kop & Kande Stenløse

Kop & Kande Stenløse

Egedal Centret, 8, Centertorvet 4, Stenløse
hardware_storeLæs mere

Fit4fun Fitnesscenter

Bryggertorvet 1, Ølstykke
gymLæs mere
Ølstykke Kro

Ølstykke Kro

Københavnsvej 23, Ølstykke
restaurantLæs mere
Huang Cheng

Huang Cheng

Ørnebjergvej 2, Ølstykke
restaurantLæs mere
Lillebæk & Co Øst Emballering ApS

Lillebæk & Co Øst Emballering ApS

Havremarken 2, Ølstykke
point_of_interestLæs mere
Kvickly Stenløse

Kvickly Stenløse

Centertorvet 1, Stenløse
home_goods_storeLæs mere
Fog Værebro Trælast & Byggecenter

Fog Værebro Trælast & Byggecenter

Lyshøjvej 14, Ølstykke
hardware_storeLæs mere
Lydmuren MC

Lydmuren MC

Støberivej 12, Stenløse
car_repairLæs mere

Puslingerne - privat dagpleje

Skorpionen 68, Ølstykke
point_of_interestLæs mere

Lærkeskolen

Præstegårdsvej 30, Stenløse
schoolLæs mere
Roma Pizzaria

Roma Pizzaria

Karmstensvej 4, Ølstykke
restaurantLæs mere

Balles Planteskole

Udlejrevej 1, Ølstykke
point_of_interestLæs mere
Stengårdsskolen

Stengårdsskolen

Stengårds Plads 2, Ølstykke
schoolLæs mere
Ørelægeklinikken

Ørelægeklinikken

Helsevej 2A, Stenløse
doctorLæs mere
Stenløse

Stenløse

Stenløse
localityLæs mere

📑 Ølstykke-Stenløse alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning